جدول تعرفه و طرح های +ADSL2 اینترنت ساتیانام سرویس سرعت Mbps گیگ بین الملل هر ماه قیمت ۱ماهه قیمت 3 ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت یکساله
زنبق نیم نیم ۱۲.۵+۰.۶۲
زنبق ۱ ۱ ۲۰
زنبق ۲ ۲ ۳۲.۵+۱.۶
زنبق ۳ ۳ ۳۷.۵+۱.۸
زنبق ۴ ۴ ۸۰
زنبق ۸ ۸ ۱۷۵+۸.۷
زنبق ۱۶ ۱۶ ۳۵۰+۱۷.۵
نام سرویس زنبق نیم
سرعت Mbps نیم
گیگ بین الملل هر ماه ۱۲.۵+۰.۶۲
قیمت ۱ ماهه
قیمت۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق 1
سرعت Mbps ۱
گیگ بین الملل هر ماه ۲۰
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۲
سرعت Mbps ۲
گیگ بین الملل هر ماه ۳۲.۵+۱.۶
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۳
سرعت Mbps ۳
گیگ بین الملل هر ماه ۳۷.۵+۱.۸
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۴
سرعت Mbps ۴
گیگ بین الملل هر ماه ۸۰
قیمت 1 ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۸
سرعت Mbps ۸
گیگ بین الملل هر ماه ۱۷۵+۸.۷
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس زنبق ۱۶
سرعت Mbps ۱۶
گیگ بین الملل هر ماه ۳۵۰+۱۷.۵
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله

نام سرویس سرعت Mbps گیگ بین الملل هر ماه قیمت 1 ماهه قیمت 3 ماهه قیمت۶ ماهه قیمت یکساله
لاله نیم نیم ۸+۰.۴
لاله 1 ۱ ۱۲+۰.۶
لاله ۲ ۲ ۱۶+۰.۸
لاله  ۳ ۳ ۲۲+۱.۱
لاله۴ ۴ ۳۰+۱.۵
لاله ۸ ۸ ۴۰
لاله ۱۶ ۱۶ ۶۰
نام سرویس لاله نیم
سرعت Mbps نیم
گیگ بین الملل هر ماه ۸+۰.۴
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۱
سرعت Mbps ۱
گیگ بین الملل هر ماه ۱۲+۰.۶
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت 6 ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۲
سرعت Mbps ۲
گیگ بین الملل هر ماه ۱۶+۰.۸
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۳
سرعت Mbps ۳
گیگ بین الملل هر ماه ۲۲+۱.۱
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۴
سرعت Mbps ۴
گیگ بین الملل هر ماه ۳۰+۱.۵
قیمت 1 ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۸
سرعت Mbps ۸
گیگ بین الملل هر ماه ۴۰
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس لاله ۱۶
سرعت Mbps ۱۶
گیگ بین الملل هر ماه ۶۰
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویسسرعت Mbpsگیگ بین الملل هر ماهقیمت 1 ماههقیمت ۳ ماههقیمت ۶ ماههقیمت یکساله
نسترن ۴۴12+0.6
نسترن ۸۸15+0.75
نسترن ۱۶۱۶24+1.2
نام سرویس نسترن ۴
سرعت Mbps ۴
گیگ بین الملل هر ماه ۱۰+۰.۵
قیمت 1 ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس نسترن ۸
سرعت Mbps ۸
گیگ بین الملل هر ماه ۱۲.۵+۰.۶
قیمت ۱ ماهه
قیمت ۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله
نام سرویس نسترن ۱۶
سرعت Mbps ۱۶
گیگ بین الملل هر ماه ۲۰
قیمت ۱ ماهه
قیمت۳ ماهه
قیمت ۶ ماهه
قیمت یکساله

سرویس تست ساتیا


نام سرویس سرعت گیگ زمان قیمت
سرویس تست 8 GB 1500 3 ماهه 124900
سرویس تست 16 5000 GB 6 ماهه 279600

  * درمیزان گیگ بین الملل اعلامی 5 درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران بنا بر دستور وزارت ارتباطات اضافه شده است.

  * ترافیک مصرفی (گیگ) سرویس های تماشای فیلم ( فیلیمو، نماوا ، آیو و …) نیز یک چهارم محاسبه می شود.

  * شما می توانید در این طرح ها بیش از ۱۰۰۰ وب‌سایت ایرانی را با 75% تخفیف ترافیک مشاهده فرمائید .برای مشاهده لیست سایت های با ترافیک داخلی کلیک کنید.

  * هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران، ۱۲٫۰۰۰ تومان و هزینه نصب و راه اندازی در محل در صورت نیاز کاربر ۱۵٫۰۰۰ تومان می باشد که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

  * با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید.

  * به مبالغ فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

اینترنت پرسرعت ساتیا جدول تعرفه و طرح های +ADSL2

 

نویسنده: تاریخ: شنبه, 18 آگوست , 18
دسته بندی ها: اخبار صفحه اصلی

دیدگاه ها